Wij zijn gesloten

Over de Leidse Rechtswinkel


De Leidse Rechtswinkel fungeert als grootste rechtswinkel in Leiden én Nederland. Sinds de oprichting in 1972 heeft de rechtswinkel een lange en rijke historie. Ooit begon de rechtswinkel als initiatief van de rechtenfaculteit in Leiden. Inmiddels is De Leidse Rechtswinkel uitgegroeid tot een belangrijk orgaan in de Leidse binnenstad. Door het advies kosteloos te houden, kan iedere bewoner bij ons terecht met een (ingewikkeld) juridisch of fiscaal vraagstuk. Lees hier alles over onze oprichting en belangrijke uitgangspunten.

Ons bestuur

De rechtswinkel werkt met een viertal bestuursleden. Deze bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de algemene leiding, het beleid en de doelstellingen van de stichting. Zij geven instructies aan de medewerkers en receptie en fungeren als aanspreekpunt. Tevens brengt het bestuur ieder jaar een jaarverslag uit. In september wisselt het bestuur, om plaats te maken voor nieuwe bestuursleden. Heeft u een organisatorische vraag? Stuur dan een e-mail naar bestuur@leidserechtswinkel.nl.

Het bestuur

Voorzitter van de Leidse Rechtswinkel 2022-2023

Danique Cilon

Voorzitter

Vicevoorzitter van de Leidse Rechtswinkel 2022-2023

Floor Meijer

Vicevoorzitter

Penningmeester van de Leidse Rechtswinkel 2022-2023

Jong-Ji Teong

Penningmeester

Secretaris van de Leidse Rechtswinkel 2022-2023

John Heller

Secretaris

Raad van Advies

Sinds 2011 is er een Raad van Advies ingesteld, bestaande uit drie juristen. Deze juristen ondersteunen en adviseren het bestuur in bepaalde kwesties. De Raad bestaat uit de volgende personen:

  • Prof. mr. Alex Geert Castermans: hoogleraar Burgerlijk Recht aan de Universiteit Leiden,
  • Prof. mr. dr. Margreet Ahsmann: bijzonder hoogleraar Rechtspleging aan de Universiteit Leiden en senior rechter A in de rechtbank s’-Gravenhage,
  • Mr. Ernst van Win: voormalig Deken van de Haagse Orde van Advocaten, Advocaat/Partner/Mediator bij De Clercq Advocaten Notariaat.

ANBI

De Leidse Rechtswinkel heeft een ANBI-status: het betreft een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor een uitgebreid overzicht van het beleidsplan en de bestedingen kijkt u hier.

Vragen

Heeft u een algemene vraag? Stuur dan een e-mail naar info@leidserechtswinkel.nl.

Heeft u een vraag voor het bestuur? Stuur dan een e-mail naar bestuur@leidserechtswinkel.nl.