071 5 14 15 16
Wij zijn gesloten

Over de Leidse Rechtswinkel


De Leidse Rechtswinkel fungeert als grootste rechtswinkel in Leiden én Nederland. Sinds de oprichting in 1972 heeft de rechtswinkel een lange en rijke historie. Ooit begon de rechtswinkel als initiatief van de rechtenfaculteit in Leiden. Inmiddels is de rechtswinkel uitgegroeid tot een belangrijk orgaan in de Leidse binnenstad. Door het advies kosteloos te houden, kan iedere bewoner bij ons terecht met een (ingewikkeld) vraagstuk. Lees hier alles over onze oprichting en belangrijke uitgangspunten.

Ons bestuur

De rechtswinkel werkt met een viertal bestuursleden. Deze bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de algemene leiding, het beleid en de doelstellingen van de stichting. Zij geven instructies aan de medewerkers en receptie en fungeren als aanspreekpunt. Tevens brengt het bestuur ieder jaar een jaarverslag uit. In september wisselt het bestuur, om plaats te maken voor nieuwe leden. Heeft u een organisatorische vraag? Dan kunt u het bestuur bereiken via bestuur@leidserechtswinkel.nl.

Huidig bestuur

Voorzitter: Julia Boverhoff.
Vicevoorzitter: Djuanti Tamsma.
Penningmeester: Maurits de Jonge.
Algemeen bestuurslid: Jacob Bierens de Haan.

Raad van Advies

Sinds 2011 is er een Raad van Advies ingesteld, bestaande uit 3 juristen. Deze juristen ondersteunen en adviseren het bestuur in bepaalde kwesties. De Raad bestaat uit de volgende personen:

  • Prof. mr. A.G. Castermans: hoogleraar Burgerlijk Recht aan de Universiteit Leiden,
  • Prof. mr. dr. M.J.A.M. Ahsmann: bijzonder hoogleraar Rechtspleging aan de Universiteit Leiden en senior rechter A in de rechtbank s’-Gravenhage,
  • Mr. E. Van Win: voormalig Deken van de Haagse Orde van Advocaten, advocaat bij de CLERCQ te Leiden.

ANBI

De Leidse Rechtswinkel heeft een ANBI-status: het betreft een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor een uitgebreid overzicht van het beleidsplan en de bestedingen kijkt u hier.

Zakelijke contacten/sponsoring

Heeft u een vraag over een zakelijke situatie of samenwerking? Wilt u sponsor worden van de Leidse Rechtswinkel? Neemt u dan contact met ons op via info@leidserechtswinkel.nl. LET OP: dit is alleen bedoeld voor zakelijke contacten.
Via dit emailadres wordt geen juridisch advies gegeven of een afspraak gemaakt.